Denon DN-U100 User Manual

Browse online or download User Manual for Coffee making accessories Denon DN-U100. Denon DN-U100 User's Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 24
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.5 / 5. Based on8 customer reviews
Page view 0
AM-FM STEREO TUNER
DN-U100
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCCIONES DE OPERACION
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 23 24

Summary of Contents

Page 1

AM-FM STEREO TUNERDN-U100OPERATING INSTRUCTIONSBEDIENUNGSANLEITUNGMODE D’EMPLOIISTRUZIONI PER L’USOINSTRUCCIONES DE OPERACIONGEBRUIKSAANWIJZINGBRUKSAN

Page 2 - ¢SAFETY PRECAUTIONS

NEDERLANDSNEDERLANDS5Aan de slagqoiwertyuAfstandsbedieningq POWER-toetsDruk op deze toets om van de standby-modus naar debedieningsmodus over te schak

Page 3

NEDERLANDSNEDERLANDS6Aansluitingen1423¢In elkaar zetten van de AM-raamantenneSluit hem aan op deAM-antenneklemmen.Verwijder het plastic en trek deaans

Page 4

NEDERLANDSNEDERLANDS7AansluitingenKabelaanduidingenDe aansluitschema´s op de volgende bladzijden veronderstellen het gebruik van de volgende optionele

Page 5

NEDERLANDSNEDERLANDSAUTO TUNER VOORKEURZENDERS8BedieningFM automatisch voorkeuzegeheugen2Druk op de AUTO PRESET-toets.POWERBANDLuisteren naar FM/AMIns

Page 6 - Aan de slag

NEDERLANDSNEDERLANDSBediening9Automatische afstemming (FM/AM)3Druk op de TUNING••, ªª-toets.• Automatisch afstemmen wordt gestart.•Druk op de TUNING••

Page 7 - Inleggen van batterijen

NEDERLANDSNEDERLANDS10BedieningVoorkeuzezenders (FM/AM)1Druk op de MENU-toets.• Het menu wordt 5 seconden getoond.2Draai tijdens de weergave van het m

Page 8

NEDERLANDSNEDERLANDS11Bediening¢Radiotekst (RT)•Met RT kan de RDS-zender tekstboodschappen sturen dieop de display verschijnen.¢Verkeersprogramma (TP)

Page 9

NEDERLANDSNEDERLANDS12BedieningRDS-zoekfunctie1Druk op de MENU-toets om menu teselecteren.3Druk op de TUNING/PRESET-knop.2Draai aan de TUNING/PRESET-k

Page 10 - NEDERLANDS

NEDERLANDSNEDERLANDS13Bediening8Draai de TUNING/PRESET-knop slechts éénstap in wijzerzin of in tegenwijzerzin.• Om de PTY-zoekfunctie automatisch te s

Page 11 - Aansluitingen

NEDERLANDSNEDERLANDSBediening14TP-zoekfunctie1Druk op de MENU-toets om menu teselecteren.3Druk op de TUNING/PRESET-knop om dekeuzemodus van de RDS-zoe

Page 12 - Aansluiten van het netsnoer

I¢SAFETY PRECAUTIONSCAUTIONRISK OF ELECTRIC SHOCKDO NOT OPENCAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOTREMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVIC

Page 13 - Bediening

NEDERLANDSNEDERLANDS15BedieningOmschakelen van het RDS-informatiedisplay1Volg de procedure beschreven bij “Automatischeafstemming”, “Oproepen van voor

Page 14 - AUTO/MANU

NEDERLANDSNEDERLANDS16Bediening7Druk ten minste 2 seconden op deTUNING/PRESET-knop of druk op deMEMORY-toets om voorkeuzekanaal “A2” tedoen knipperen.

Page 15

NEDERLANDSNEDERLANDS17Oplossing van problemenAls een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren.1. Zijn de aansluitingen juist?2. Hebt u

Page 16 - TUNING/PRESET

NEDERLANDSNEDERLANDS18Technische gegevens¢FM-tunergedeelte(Opmerking: µV bij 75 Ω/ohm, 0 dBf=1 x 10–15W)• Ontvangstbereik: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz• Anten

Page 17

PROFESSIONAL BUSINESS COMPANYTOKYO, JAPANPrinted in China 00D 511 4551 000http://www.dm-pro.jp

Page 18

IIoqwerui!0!11!2yt!3 !4 !5!6FRONT PANELVORDERSEITEPANNEAU AVANTPANNELLO ANTERIOREPANEL DELANTEROFRONTPANEELFRONTPANELENREAR PANELRÜCKSEITEPANNEAU ARRI

Page 19

III¢NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L’UTILISATION / NOTE SULL’USONOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA

Page 20 - DIMMER MENU

IVCAUTION:• The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openingswith items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.• No

Page 21

NEDERLANDSNEDERLANDSAccessoires ...1Voor gebruik...

Page 22 - Oplossing van problemen

NEDERLANDSNEDERLANDS2Aan de slagVoorzorgsmaatregelen bij de installatieHet gebruik van dit toestel of een ander elektronisch apparaatmet ingebouwde mi

Page 23 - Technische gegevens

NEDERLANDSNEDERLANDSAan de slag3Bedieningsbereik van de afstandsbedieningOPMERKING:• Het gebruik van de afstandsbediening kan wordenbemoeilijkt wannee

Page 24 - TOKYO, JAPAN

NEDERLANDSNEDERLANDSAan de slag4qSpanningbedieningsschakelaar (ON/STANDBY)Wanneer u op deze schakelaar drukt, wordt de spanningingeschakeld en licht h

Comments to this Manuals

No comments